Nytt uppdrag; Bygg- och projektledare för helikopteranläggning på Lapland Airport

N & S Projektledning har fått uppdraget att vara bygg- och projektledare för en helikopteranläggning på Lapland Airport, som byggs av Gällivare kommun. Uppdraget innefattar:

  • Nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplementbyggnad samt carport.
  • Markarbeten för nya väganslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och el.
  • Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning.


Byggnadsyta 1700 kvadratmeter samt markarbeten 6300 kvadratmeter.

Bilder från projektet hittar du här.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna