Fasadrenovering på Kronan 1, Luleå

N&S har på uppdrag av Riksbyggen, Bostad norr, arbetat med projekteringen och upphandling  inför renovering av enstegstätade fasader på bostadsrättsföreningen Kronan 1, i Luleå. Under entreprenaden sköter N&S byggledning och skadekontroll. Arbetet kommer att följas av fuktsakkunnig och arbetet kommer att sammanställas i en  fuktsäkerhetsdokumentation.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna