Utveckling av fastigheten Plogen 1, Luleå

N & S Projektledning har fått i uppdrag av Nordic PM AB att ansvara för projektledning i utvecklingen av fastigheten Plogen 1. Nordic PM förvaltar fastigheten åt Offentliga Hus i Norden AB som är fastighetsägare. Projektet innefattar ny infrastruktur på området gällande VA och vägar, uppförande av nya industrihallar för befintliga hyresgäster samt rivning av befintliga byggnader.
 
I uppdraget ansvarar N & S Projektledning för projekt-, bygg- och projekteringsledning och är kontrollansvarig (KA) enligt PBL. N & S Projektledning har även genomfört rivningsinventeringar och upprättat rivningsplaner.
 
Byggnationerna inleds under 2021. Fortsatt utveckling av det fem hektar stora området pågår för fler byggnader.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna