N & S Projektledning utför byggkontroll på Allhuset Piteå

FAKTA ALLHUS/KULTURHUS

Fastighetsägare: KB STADSVAPNET AB (PNF och Wallsténföretagen AB)
Investeringskostnad: cirka 60 miljoner kronor
Total yta: cirka 3 000 kvadratmeter ovan mark 

Huset kommer att uppföras i fyra våningar med ett garage i källarplan. Entréplanet kommer att inrymma lokaler för kulturell verksamhet såsom konsthall, kreativ verkstad, möteslokaler samt restaurang och pub. Våning två inrymmer kontor för två tjänsteföretag (vakant kontorsyta 120 kvm återstår). Våning tre består av 29 hotellrum.

Det nya huset kommer i fasad att efterlikna det gamla PDOL-huset mot gågatan, för att sedan övergå till en modernare utformning ned mot Prästgårdsgatan. Material i fasad är i huvudsak trä och glas.

Allhuset beräknas stå klart våren 2015. 

Läs mer om projektet här.