TIDIGARE projekt

Akademiska Hus Norr
Fuktskadeutredningar av ett antal byggnader

Miljöinventeringar i ett antal byggnader

Arkitekthuset Monarken / Luleå kommun, Piteå kommun
Fuktinventering av kök i Boskataskolan, Luleå kommun

Rivningsplan inklusive miljöinventering av Strömnäs skola, Piteå kommun


Bilkompaniet Luleå
Miljöinventering av Billagets lokaler i Piteå

Bioenergi i Luleå
Utbyggnad av säckningsanläggning och ny bulkutlastning

Jernhusen Verkstäder
Ombyggnation av verkstäder samt utvändiga projekt, rivning av fastigheter

Rivningsledning av sex byggnader

Ombyggnad av lokaler åt Bombardier

Renovering av lok- och vagnverkstad, Svartön

Luleå kommun
Fuktskadeutredningar av ett antal byggnader, t ex Svartöstadens förskola

Fuktinventering samt fuktkontrollant vid ombyggnad av kök i Hertsöskolan

Länsstyrelsen i Norrbottens län / Naturvårdsverket
Projektledning och byggledning av Besöksmål Naturum Laponia. Läs mer om projektet här.  

MAF Arkitektkontor / Luleå kommun
Miljöinventering och fuktskadeutredning av Seminariet


Nåiden Bygg 
Projektledare fukt, Luleå Energi Arena

PEAB
Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av Kronanbacken

Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av Imtech

Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av Sameskolan, Kiruna

Piteå kommun
Besiktning av ombyggnad av Stadshuset

Besiktning av Ridhuset etapp 1:2, Grisberget

Slutbesiktningar av Solanderskolan, etapp 1

PNF
Byggkontroll av Allhuset. Läs mer om projektet här.

Schenker 
Ombyggnad kontor, ombyggnad för paketbilar och paketutlämning (se bild

Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av kontor i Luleå

Ombyggnationer av lagerhall, Luleå (se bild)

Skanska
Facebook-hallarna i Luleå, fuktfrågor 

Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av patienthotellet i Sunderbyn (se bild)

Trafikverket
Tätortsupprustning i Töre 
Tätortsupprustning i Övertorneå 

Umeå kommun
2 års garantibesiktning av Tegsgården
Besiktning Hemmet 4, Tegsgården