Bygget av entrén till Muddus/Muttos nationalpark.

loading...
 

Kök på Tallbackaskolan.
Is- och evenemangsarenan i Gällivare.

Garantibesiktning av Brf Tvärån och Brf Pergolan i Umeå på uppdrag av Bonava.

Slutbesiktning av Kunskapshuset i Gällivare.

loading...
loading...

Kv flyttfågeln, Umeå.

Skadeutredning av isning under våren/ vintern 2018.

Skadeutredning på grund av inläckage. 

Skadekontroll under pågående fasadrenovering.

Vägmästaren 1 Gällivare inför rivning av flera byggnader samt marksanering av olje och PAH-föroreningar. 2017-2018.

Malmbergets vårdcentral ligger inom ett område för påverkan av LKAB:s gruvbrytning och skall därför rivas, 2017-2018.

Ungdomens hus i Bodens kommun inför miljöinventering, rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling, 2017-2018.  

Miljöinventering av rivningsområde för Tunaskolan, årsskiftet 2017-2018.

Tätortsupprustning i centrala Pajala 2017-2018.

Bygg- och projektledning för en helikopteranläggning på Lapland Airport, Gällivare.
Strandvillan inför slutbesiktning.

Ombyggnation till lägenheter i Seminariet, Luleå.

Byggledning/kontroll och besiktning av fasadrenoveringen på Svartön, Jernhusen Verkstäder.

Forsgläntans vård- och omsorgsboende, Gällivare.

Studiebesök på Trädkronan, Piteå.

Ny utlastning i lagerhall, Schenker.

Ny utlastning för paketbilar i
terminalhall, Schenker. 

Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av patienthotellet i Luleå.

RBK-fuktmätning av Vattenfalls Miljöbyggnad Guld i Luleå.

Byggkontroll på Allhuset, Piteå.

Ombyggnation av Hertsöskolan, etapp 1. 

Projektledning och byggledning av Besöksmål Naturum Laponia.

Statusbesiktning av gamla rådhuset på Gültzaudden.
Fuktskador.