Pågående arbeten under sommaren 2016 på Forsgläntan, Gällivare.

Markarbeten under sommaren 2016.

Tidigare arbeten.