Mycel från mikrobiell skada i murverk.


Mikrobiella skador i vägg efter överspolning.Takläckage i vindsutrymme. 
Rötskador i stolpverk i yttervägg.
Fuktskada på tegelvägg.
Rötskador i underlagstak i vindsutrymme.
Fuktmätning (RF) i betongplatta.

Ytindikeringsmätning i betonggolv.Mikrobiella skador i
innerväggar. 

Äldre takläckage som har
byggts in i ett kontor.Fuktkvotsmätning av
ytterväggssyll.Provtagning av betong för
kontroll av eventuella emissionsskador som har
orsakats av fukt.