Helikopteranläggning på Lapland Airport, Gällivare

N & S Projektledning har fått uppdraget att vara bygg- och projektledare för en helikopteranläggning på Lapland Airport, som byggs av Gällivare kommun. Uppdraget innefattar:

  • Nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplementbyggnad samt carport.
  • Markarbeten för nya väganslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och el.
  • Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning.

Byggnadsyta 1700 kvadratmeter samt markarbeten 6300 kvadratmeter.

Första gjutningen i projektet.

Schaktarbete. 

I minus 19 grader i januari 2017 används väderskydd på kontorsdelen, som nu armeras och får golvvärmeslingor monterade inför kommande gjutning.

Takmontering pågår i slutet av februari.