Ombyggnation av Hertsöskolan, etapp 1

Projektet har innefattat fasadbyte, nytt ytskikt på yttertak och invändig ombyggnation/renovering.