Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2016

N & S Projektledning har fått uppdraget att vara bygg- och projektledare för en helikopteranläggning på Lapland Airport, som byggs av Gällivare kommun. Uppdraget innefattar:

 • Nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplementbyggnad samt carport.
 • Markarbeten för nya väganslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och el.
 • Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning.


Byggnadsyta 1700 kvadratmeter samt markarbeten 6300 kvadratmeter.

Bilder från projektet hittar du här.
 

Visa hela nyheten »

På uppdrag av Luleå kommun genomför N & S Projektledning miljö- och fuktskadeinventeringar i Tunaskolan inför ombyggnation. Arbetet är uppdelat i många etapper och just nu pågår etapp tre.

Visa hela nyheten »

Foto från bygget av entrén till Muddus/Muttos nationalpark.
Vill du se bilder från fler projekt, klicka här

loading...
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av SP, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar