Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2016 > 10

N & S Projektledning har fått uppdraget att vara bygg- och projektledare för en helikopteranläggning på Lapland Airport, som byggs av Gällivare kommun. Uppdraget innefattar:

 • Nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplementbyggnad samt carport.
 • Markarbeten för nya väganslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och el.
 • Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning.


Byggnadsyta 1700 kvadratmeter samt markarbeten 6300 kvadratmeter.

Bilder från projektet hittar du här.
 

Visa hela nyheten »

På uppdrag av Luleå kommun genomför N & S Projektledning miljö- och fuktskadeinventeringar i Tunaskolan inför ombyggnation. Arbetet är uppdelat i många etapper och just nu pågår etapp tre.

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning arbetar med utökningen av parkeringen i Örnvik, Tjeggelvas. Se mer på vår projektsida

Projektering:
 • Projekteringsledning
 • A-projektering
 • 3D-scanning av byggnader
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Materialinventeringar
 • Material- och avfalls-hanteringsplaner enligt Plan- och bygglagen
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljö-samordnare projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad
 • Radonmätningar