Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2017

Utredningarna på beställning av Piteå kommun kommer att påbörjas under juni.

Visa hela nyheten »

Uppdraget avser byggledning av entreprenadarbeten, på beställning av Gällivare kommun. Arbetet ska vara klart under augusti 2017.

Visa hela nyheten »

Projekt- och byggledning samt miljöinventering av utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal i Tallbackaskolan, Gällivare, på beställning av TOP bostäder. Arbetena pågår under 2017-2018.

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning AB har fått uppdraget att vara byggledare för tätortsupprustning i Pajala under 2017-2018.
 
Uppdraget innefattar:
- Ombyggnad av gator i centrum och utanför hälsocentralen med urgrävningar, fyllningar, platt- och      stenytor, beläggningar, planteringar med mera
- Nybyggnad av VA längs utvalda sträckor
- Ny belysning
       
Byggledning i detta uppdrag omfattar platskontroll, ekonomi, ÄTA-arbeten, tilläggsbeställningar, allmänt stöd åt beställare med mera.

Bilderna nedan är exempelbilder på tätortsupprustningar.
 

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning har fått ramavtal med Gällivare kommun. 

Visa hela nyheten »

Foto från ett av vinterns utredningsuppddrag
Vill du se bilder från fler projekt, klicka här

loading...
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av SP, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar