Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2017 > 04

N & S Projektledning AB har fått uppdraget att vara byggledare för tätortsupprustning i Pajala under 2017-2018.
 
Uppdraget innefattar:
- Ombyggnad av gator i centrum och utanför hälsocentralen med urgrävningar, fyllningar, platt- och      stenytor, beläggningar, planteringar med mera
- Nybyggnad av VA längs utvalda sträckor
- Ny belysning
       
Byggledning i detta uppdrag omfattar platskontroll, ekonomi, ÄTA-arbeten, tilläggsbeställningar, allmänt stöd åt beställare med mera.

Bilderna nedan är exempelbilder på tätortsupprustningar.
 

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning söker medarbetare, läs mer här

Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar