Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2017 > 05

Utredningarna på beställning av Piteå kommun kommer att påbörjas under juni.

Visa hela nyheten »

Uppdraget avser byggledning av entreprenadarbeten, på beställning av Gällivare kommun. Arbetet ska vara klart under augusti 2017.

Visa hela nyheten »

Projekt- och byggledning samt miljöinventering av utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal i Tallbackaskolan, Gällivare, på beställning av TOP bostäder. Arbetena pågår under 2017-2018.

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning söker medarbetare, läs mer här

Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar