Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2018

Vi har fått in uppdrag under sommaren och kommer under vintern att utför radonmätningar för årsmedelvärde i lokaler

Visa hela nyheten »

inventering och rivningsplan inför kommande rivning

Visa hela nyheten »

Slutbesiktning av lägenheter i genomförd entreprenad

Visa hela nyheten »

Uppdraget innefattar utredning av tidigare fuktskador, innemiljö och samordning av ventilationsfrågor

Visa hela nyheten »

Uppdraget innebär att vi går in och genomför riktade fuktskadeutredningar i lägenheter.

Visa hela nyheten »

N&S har på uppdrag av Riksbyggen, Bostad norr, arbetat med projekteringen och upphandling  inför renovering av enstegstätade fasader på bostadsrättsföreningen Kronan 1, i Luleå. Under entreprenaden sköter N&S byggledning och skadekontroll. Arbetet kommer att följas av fuktsakkunnig och arbetet kommer att sammanställas i en  fuktsäkerhetsdokumentation.

Visa hela nyheten »
Inventering av miljöfarligt och miljöstörande byggmaterial inför kommande ombyggnadsprojekt blandannat Porsöskolan, Strandens förskola
Visa hela nyheten »

N&S Projektledning har erhållet uppdrag att förbereda rivning av fyra fastigheter åt Boden kommun. Uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling.

Visa hela nyheten »

Malmbergetsvårdcentral ligger inom ett område för påverkan av LKAB:s gruvbrytning och skall därför rivas. N&S Projektlednings uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling.

Visa hela nyheten »

På fastigheten som är en  fd. väg och plogstation har N&S Projektledning har fått i uppdrag att bygg och rivningsleda på fastigheten. Uppdraget omfattar rivning av flera byggnader samt marksanering av olje och PAH-föroreningar. Uppdraget pågår under vintern och fram till sommaren 2018.
 

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning arbetar med utökningen av parkeringen i Örnvik, Tjeggelvas. Se mer på vår projektsida

Projektering:
 • Projekteringsledning
 • A-projektering
 • 3D-scanning av byggnader
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Materialinventeringar
 • Material- och avfalls-hanteringsplaner enligt Plan- och bygglagen
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljö-samordnare projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad
 • Radonmätningar