Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2018 > 01

N&S Projektledning har erhållet uppdrag att förbereda rivning av fyra fastigheter åt Boden kommun. Uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling.

Visa hela nyheten »

Malmbergetsvårdcentral ligger inom ett område för påverkan av LKAB:s gruvbrytning och skall därför rivas. N&S Projektlednings uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling.

Visa hela nyheten »

På fastigheten som är en  fd. väg och plogstation har N&S Projektledning har fått i uppdrag att bygg och rivningsleda på fastigheten. Uppdraget omfattar rivning av flera byggnader samt marksanering av olje och PAH-föroreningar. Uppdraget pågår under vintern och fram till sommaren 2018.
 

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning arbetar med utökningen av parkeringen i Örnvik, Tjeggelvas. Se mer på vår projektsida

Projektering:
 • Projekteringsledning
 • A-projektering
 • 3D-scanning av byggnader
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Materialinventeringar
 • Material- och avfalls-hanteringsplaner enligt Plan- och bygglagen
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljö-samordnare projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad
 • Radonmätningar