Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2018 > 05

inventering och rivningsplan inför kommande rivning

Visa hela nyheten »

Slutbesiktning av lägenheter i genomförd entreprenad

Visa hela nyheten »

Uppdraget innefattar utredning av tidigare fuktskador, innemiljö och samordning av ventilationsfrågor

Visa hela nyheten »

Uppdraget innebär att vi går in och genomför riktade fuktskadeutredningar i lägenheter.

Visa hela nyheten »

N&S har på uppdrag av Riksbyggen, Bostad norr, arbetat med projekteringen och upphandling  inför renovering av enstegstätade fasader på bostadsrättsföreningen Kronan 1, i Luleå. Under entreprenaden sköter N&S byggledning och skadekontroll. Arbetet kommer att följas av fuktsakkunnig och arbetet kommer att sammanställas i en  fuktsäkerhetsdokumentation.

Visa hela nyheten »

Foto från ett av vinterns utredningsuppddrag
Vill du se bilder från fler projekt, klicka här

loading...
Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av SP, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar