Professionell projektledning med kunden i fokus

Din projektledare i Norrbotten

N & S Projektledning AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen. Med kundens behov i fokus erbjuder vi projektledning. Vi har kontor i Luleå och Piteå och samarbetar med ledande företag och myndigheter. Vi som driver företaget har mångårig erfarenhet inom branschen och lägger största vikt vid kundens behov.

På gång

2020

N & S Projektledning har fått i uppdrag av Nordic PM AB att ansvara för projektledning i utvecklingen av fastigheten Plogen 1. Nordic PM förvaltar fastigheten åt Offentliga Hus i Norden AB som är fastighetsägare. Projektet innefattar ny infrastruktur på området gällande VA och vägar, uppförande av nya industrihallar för befintliga hyresgäster samt rivning av befintliga byggnader.
 
I uppdraget ansvarar N & S Projektledning för projekt-, bygg- och projekteringsledning och är kontrollansvarig (KA) enligt PBL. N & S Projektledning har även genomfört rivningsinventeringar och upprättat rivningsplaner.
 
Byggnationerna inleds under 2021. Fortsatt utveckling av det fem hektar stora området pågår för fler byggnader.

Visa hela nyheten »

N & S Projektledning söker medarbetare, läs mer här

Projektledning inom:
 • Byggledning av byggentreprenader
 • Inomhusmiljöutredningar
 • Fuktutredningar
 • Miljöinventeringar
 • Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)
Övriga tjänster:
 • Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
 • Certifierad Behörighet, K och N som Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
 • Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
 • Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
 • RBK - Auktoriserad fuktprovtagare
 • Miljöbyggnad - certifierad samordnare
 • Radonmätningar