N & S Projektledning håller i projekt- och byggledning av Besöksmål Naturum Laponia

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. I naturumen får du information om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som har format området. I naturumområdet i världsarvet Laponia i Lappland har människor bott långt tillbaka i tiden och sjöarna längs den stora dalgången har alltid varit viktiga flyttvägar och handelsleder. Naturum Laponia beskrivs ytterligare på Laponias hemsida. Naturum Laponia har tilldelats pris av Gällivare kommun för årets miljöbyggnad 2014 samt var en av tio finalister i ”World Architecture Festival” i kategorin ”Culture” där vinnaren korades i Singapore i november.  Fasadarbeten.Blivande café och hörsal.
Arbete inför invigningen pågår.