Om N&S Projektledning AB

N&S Projektledning AB har kontor i Luleå och Piteå och vi erbjuder våra tjänster till företag och myndigheter över hela Norrbotten och Västerbotten.

Företaget grundades 2011 med tre anställda och idag är antalet anställda uppe i nio medarbetare. Genom N&S Projektledning och tidigare anställningar har samtliga medarbetare erhållit lång erfarenhet inom branschen, inom sina specialområden:

  • A-projektering
  • Byggprojektledning
  • Entreprenadbesiktningar
  • 3D-scanning av byggnader
  • Materialinventering- och rivningsledning
  • Inomhusmiljöutredningar
  • Miljö- och kvalitetsfrågor  


N&S Projektledning lägger största vikt vid kundens behov och erbjuder kundanpassade lösningar.
 

Medarbetare

Mikael Nilsson

Tel: 070 696 18 70

mikael.nilsson@nsprojektledning.se

Mikael Strandberg

Tel: 070 696 18 71

mikael.strandberg@nsprojektledning.se

Jan Nilsson

Tel: 070 696 18 72

jan.nilsson@nsprojektledning.se 

Catarina Bohlin
Tel: 070 696 18 76
catarina.bohlin@nsprojektledning.se

Martina Bergman
Tel: 070 696 18 73
martina.bergman@nsprojektledning.se

Tobias Ökvist
Tel: 070 696 18 74
tobias.okvist@nsprojektledning.se

Linus Andersson
Tel: 070 696 18 01
linus.andersson@nsprojektledning.se

Hans Niemi
Tel: 070 696 18 75
hans.niemi@nsprojektledning.se

Emelie Flodman
Tel 070 696 18 77
emelie.flodman@nsprojektledning.se