Tätortsupprustning i centrala Pajala 2017-2018

N & S Projektledning AB har fått uppdraget att vara byggledare för tätortsupprustning i Pajala under 2017-2018.
 
Uppdraget innefattar:
- Ombyggnad av gator i centrum och utanför hälsocentralen med urgrävningar, fyllningar, platt- och stenytor, beläggningar, planteringar med mera
- Nybyggnad av VA längs utvalda sträckor
- Ny belysning
       
Byggledning i detta uppdrag omfattar platskontroll, ekonomi, ÄTA-arbeten, tilläggsbeställningar, allmänt stöd åt beställare med mera.

Bilderna nedan är exempelbilder på tätortsupprustningar.