Projekt

Biblioteket i Överkalix N & S Projektledning genomför en utredning av fuktstatus i byggnaden på uppdrag av Överkalix kommun.

Kv. Minken Kv. Minken utgörs av hälsocentral, tandläkare och äldreboende. Byggnaderna inom kv. Minken ska byggas om och N & S Projektledning har anlitats av fastighetsägaren Riksbyggen för att genomföra materialinventering med fokus på farligt avfall, inventering av fuktskador och riskområden samt radonmätningar och åtgärdsförslag. 

Parkering i Örnvik l På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län utreder N & S Projektledning möjligheterna att utöka befintlig parkering eller att anlägga en ny parkering i Örnvik vid sjön Tjeggelvas för att ge utrymme till både fastighetsägare och det rörliga friluftslivet.

Hertsöskolan N&S Projektlednings uppdrag är att utreda orsak och omfattning av skador på grund av inläckage. Vatten tar sig in via håligheter i bärplåtar och kring takbrunnar. Täthetsprovningar och demontering av plåtar i anslutande byggnadsverk har utförts och resulterat i en rad åtgärder.

Malmbergets vårdcentral Malmbergets vårdcentral ligger inom ett område för påverkan av LKAB:s gruvbrytning och ska därför rivas. N&S Projektlednings uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling, pågår årsskiftet 2017/2018.

Marksanering av Vägmästaren 1 Gällivare I Bygg och rivningsledning på fastigheten. Uppdraget omfattar rivning av flera byggnader samt marksanering av olje och PAH-föroreningar. Uppdraget pågår under vintern och fram till sommaren 2018.

Rivning av fyra byggnader i Boden I Förbereda rivning av fyra fastigheter åt Boden kommun. Uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling, pågår kvartal 4 2017.

Akademiska Hus I Fuktsakkunnig i A-huset, arbete med byggvarubedömning i A-huset.

Bodens kommun l Miljöinventering, rivningsplan.

Gällivare kommun l Spårförstärkning av skidspår, Hellner-stadion.

Jernhusen Verkstäder l Notviken, ombyggnation av verkstäder samt utvändiga projekt, rivning av fastigheter.

Laponiatjuottjudus I Entréprojekt, Muddus nationalpark.

Licab I Forsgläntans vård- och omsorgsboende i Gällivare (se bild).

Luleå kommun l Projektledning av fuktutrednings-, inomhusmiljö- och miljöuppdrag, bland annat riskinventering med avseende på inomhusmiljöproblem i fastigheter.

Länsstyrelsen i Norrbottens län l Abisko entréprojekt.

NCC I RBK-mätning i projektet Östra länken.

Ocay Fastigheter I Besiktning av ombyggnationer.

Piteå kommun I Inomhusmiljöutredning i Strömbackaskolan, statusbesiktningar vid köp av fastigheter.

RAWI I Slutbesiktning av Idéhuset.

Selbergs Entreprenad I Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning.

Skanska I Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av Vattenfalls nya kontor i Luleå, Miljöbyggnad Guld (mer information).

TOP bostäder I Projekt- och byggledning samt miljöinventering av utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal i Tallbackaskolan, Gällivare, helikopteretablering på Lapland Airport.

Trafikverket I Tätortsupprustning i Pajala.

Umeå kommun I Besiktning av Ålidhems kultur- och resurscentrum.

Wallstensföretagen I Entreprenadbesiktningar.
 

Övertorneå kommun l Projekt- och byggledning av olika projekt.