Projekt

Hertsöskolan N&S Projektlednings uppdrag är att utredaorsak och omfattning av skador pågrund av inläckage. Vatten tar sig in via håligheter i bärplåtar och kring takbrunnar. Täthetsprovningar och demontering av plåtar ianslutande byggnadsverk har utförts och resulterat i en rad åtgärder.


Malmbergets vårdcentral Malmbergetsvårdcentral ligger inom ett område för påverkan av LKAB:s gruvbrytning och skall därför rivas. N&S Projektlednings uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling pågår årskiftet 2017/2018.

Marksanering av Vägmästaren 1 Gällivare I  Bygg och rivningsledning på fastigheten. Uppdraget omfattar rivning av flera byggnader samt marksanering av olje och PAH-föroreningar. Uppdraget pågår under vintern och fram till sommaren 2018

Rivning av fyra byggnader i Boden I Förbereda rivning av fyra fastigheter åt Boden kommun. Uppdrag innefattar miljöinventering med rivningsplan samt upprättande av FFU för upphandling. pågår kvartal 4 2017

Akademiska Hus I Fuktsakkunnig i A-huset, arbete med byggvarubedömning i A-huset

Bodens kommun l Miljöinventering, rivningsplan

Gällivare kommun l Spårförstärkning av skidspår, Hellner-stadion

Jernhusen Verkstäder l Notviken, ombyggnation av verkstäder samt utvändiga projekt, rivning av fastigheter

Laponiatjuottjudus I Entréprojekt, Muddus nationalpark

Licab I Forsgläntans vård- och omsorgsboende i Gällivare (se bild)

Luleå kommun l Projektledning av fuktutrednings-, inomhusmiljö- och miljöuppdrag, bland annat riskinventering med avseende på inomhusmiljöproblem i fastigheter  

Länsstyrelsen i Norrbottens län l Abisko entréprojekt

NCC I RBK-mätning i projektet Östra länken

Ocay Fastigheter I Besiktning av ombyggnationer

Piteå kommun I Inomhusmiljöutredning i Strömbackaskolan, statusbesiktningar vid köp av fastigheter

RAWI I Slutbesiktning av Idéhuset

Selbergs Entreprenad I Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning

Skanska I Auktoriserad provtagare vid RBK-mätning av Vattenfalls nya kontor i Luleå, Miljöbyggnad Guld (mer information)

TOP bostäder I Projekt- och byggledning samt miljöinventering av utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal i Tallbackaskolan, Gällivare, helikopteretablering på Lapland Airport

Trafikverket I Tätortsupprustning i Pajala

Umeå kommun I Besiktning av Ålidhems kultur- och resurscentrum,

Wallstensföretagen I Entreprenadbesiktningar

Övertorneå kommun l Projekt- och byggledning av olika projekt