Seminariet, Luleå

N & S Projektledning har fått i uppdrag av Nåiden Bygg AB att kontrollera och dokumentera rivningshanteringen av tidigare upptäckta miljö- och inomhusmiljöproblem i Seminariet, innan husen byggs om till lägenheter.  

Fasaden på Hus A.

Fasaden på Hus B.

 Fasaden på Hus C. 

Hus A. Avskalat ner till betongen i en korridor i källaren. 
Hus B. Avskalat ner till betongen och bortplockade kanaler/ventiler i ett rum på plan 1.  

Hus C. Avskalat ner till betongen och bortplockade kanaler/rör i en korridor på plan 3.