Våra tjänster

Projektering

- Projekteringsledning

- A-projektering
- 3D-scanning av byggnader


Projektledning inom

- Byggledning av byggentreprenader

- Inomhusmiljöutredningar
- Fuktutredningar
- Materialinventeringar
- Material- och avfallshanteringsplaner enligt Plan- och bygglagen
 

Övriga tjänster
- Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
- Certifierad behörighet, K, som Kontrollansvarig enligt PBL ( Plan- och bygglagen)
- Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
- Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare projektering
- RBK - auktoriserad fuktprovtagare
- Miljöbyggnad
- Radonmätningar

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.