Våra tjänster

Projektledning inom

- Byggledning av byggentreprenader

- Inomhusmiljöutredningar
- Fuktutredningar
- Miljöinventeringar
- Rivningsplaner enligt PBL, (Plan- och bygglagen)

Övriga tjänster
- Entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och ABT 06. Certifiering av RISE, certifikat SC0903-15. 
- Certifierad Behörighet, K, som Kontrollansvarig enligt PBL ( Plan- och bygglagen)
- Förfrågningsunderlag, upphandlingar och inköp av byggentreprenader.
- Certifierad behörighet BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare-projektering
- RBK - auktoriserad fuktprovtagare
- Miljöbyggnad - certifierad samordnare
- Radonmätningar

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.