N & S Projektledning utför RBK-fuktmätningar i Vattenfalls nya kontorsbyggnad i Luleå. N & S Projektledning har auktoriserade provtagare vid fuktmätningar enligt RBK (Rådet för byggkompetens). Fuktmätningarna utgör en del i arbetet med att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld, som är den högsta nivån i certifieringssystemet med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval. Uppdraget påbörjades i december 2015 på beställning av Skanska Sverige.